วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปฐมฤกษ์ : จุดมุ่งหมาย... “เพื่อ?”

ปฐมฤกษ์ : จุดมุ่งหมาย... “เพื่อ?”
 @ จิ นุสรณ์

บ่อยครั้งที่ผมมักจะตั้งคำถาม ถามว่า “ทำไปเพื่อ?
อยากจะขอเน้นย้ำ  “กาละ เทศะ” นั่นแหละ! คือ "ความจริง"
บางครั้งบางครา การทำการณ์ใดๆ ใช่ว่าจะถูกใจใครต่อใครไปเสียทุกเรื่อง
แต่สิ่งสำคัญก็น่าจะอยู่ที่ "ถูกต้อง"
หลายครั้งอาจถูกใจมาก่อนถูกต้อง... แต่จะดีกว่าไหม? หากจะถูกต้องแล้วจึงถูกใจ


จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปราชญ์ทางการศึกษา กล่าววลีหนึ่งว่า “Learning by doing”
ผมขอต่อประโยคนั้นว่า “นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวก็หลับ” 
...ก็แค่ขำ ๆ  แต่ใช่ว่าจะถูกเสมอไป
เพราะหากการนั่งนิ่ง ๆ แล้ว  ...มีสติ สมาธิมา ปัญญาเกิด โดยเฉพาะ “ความคิด”
ย่อมนำไปสู่ “การกระทำ” ... คิดดี พูดดี ทำดี  ...ตรงนี้สิคุ้ม...

และหากคิดทบทวน มองย้อนไปเมื่อในอดีต ก็จะน่าตกผลึกตรงที่  5
W – 1 H

Who What Where When Why How
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร

เชื่อผมเถอะ  ทำมาเสียเยอะ เสียทั้งเวลา ต้นทุน ทรัพยากรของชีวิต
แต่วันนี้กลับได้กำไร เพราะได้ “ประสบการณ์” ...ประเมินค่ามิได้

"ชีวิต" สวยงามยิ่งนัก... เหรียญมีสองด้านเสมอ ดูให้ดี ๆ  
หากเห็นความต่างกันของสองด้านอย่างชัดเจนแล้ว
ก็ค่อย ๆ พัฒนาความคิดต่อ... ให้เห็นตรงขอบ ที่เรียกว่า... “สายกลาง”

และนั่นแหละ... ชีวิตที่น่าคิดว่า “ทำไปเพื่อ?”

20 ก.ค. 58 / 15:22 น.